سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی حسابداری بازرگانی
منوی اصلی
سی و سومین دوره مسابقات ورزشی دانش اموزان پسر سراسر کشور - اراک- تابستان 95
پیشنهادات،انتقادات،نظرات

گروه آموزشی حسابداری استان مرکزی  

 

روزهای حضور: سه شنبه هر هفته ساعات 7:30 لغایت 13:30 پژوهش سرای قلم چی اراک واقع درخیابان امام خمینی طبقه سوم

سرگروه فنی وحرفه ایی:حسین خسروانی 

سرگروه کاردانش: اکرم ملک حسینی 

سایت: www.hesab.tama.ir

ایمیل گروه فنی وحرفه ای: Markazi.fani.hesabdari@chmail.ir

ایمیل گروه کاردانش : Markazi.kardanesh.hesabdari@gmail.com

  کلینیک مجازی    http://markazi_hesab.rozblog.com/forum

ایمیل: hesabtama@chmail.irدرراستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه وگروه استان همکار خوش ذوق وتلاشگر سرکارخانم مهناز فرجی هنرآموز رشته حسابداری هنرستان هادی فکوری ناحیه 2 شهرستان اراک اقدا م به خلاقیت ونوآوری درخصوص تدریس کتاب ارتباط موثر نموده است که به شرح فایل پیوست می باشد.بدین وسیله ازتلاش وزحمات این همکار محترم تقدیر وتشکر به عمل می آید.

برای دریافت فایل کلیک کنید

ادامه خبر ...

درراستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه وگروه استان همکار خوش ذوق وتلاشگر سرکارخانم مهناز فرجی هنرآموز رشته حسابداری هنرستان هادی فکوری ناحیه 2 شهرستان اراک اقدا م به خلاقیت ونوآوری درخصوص تدریس کتاب الزامات محیط کار نموده است که به شرح فایل پیوست می باشد.بدین وسیله ازتلاش وزحمات این همکار محترم تقدیر وتشکر به عمل می آید.

برای دریافت فایل کلیک کنید

ادامه خبر ...

سوال عملی حسابداری وجوه نقد که توسط کارگروه کشوری انجام شده است به شرح فایل پیوست می باشد

برای دریافت فایل کلیک کنید

ادامه خبر ...

نقد وبررسی فصل اول کتاب حسابداری وجوه نقد که توسط کارگروه کشوری انجام گرفته است به شرح فایل پیوست می باشد

برای دریافت فایل کلیک کنید

ادامه خبر ...

سوالات تستی فصل اول حسابداری وجوه نقد که توسط کارگروه کشوری تهیه گردیده است به صورت فایل پیوست می باشد

برای دریافت فایل کلیک کنید

ادامه خبر ...

مقایسه تحربر دفاترقانونی براساس قانون قبل وجدید به صورت فایل پیوست می باشد

برای دریافت فایل کلیک کنید

ادامه خبر ...

همایش سراسری گروه های آموزش شاخه های فنی وحرفه ای وکاردانش درتاریخ 30 آذر ویکم دی ماه در استان یزد ،شهرستان یزد برگزار گردید.این همایش درخصوص بحث وتبادل نظر پیرامون محتوای آموزشی نظام جدید باتکیه براستانداردوکتاب های جدیدالتالیف پایه دهم رشته حسابداری برگزارگردید.

دراین همایش علاوه برحضور سرگروه های استان های کشور مدیران ومسئولین وزارتخانه ازجمله جناب دکترحسین مقدم مدیرکل محترم دفترآموزش های فنی وحرفه ای ،دکترکفاشان معاون محترم دفتربرنامه ریزی وتالیف کتب وزارتخانه،دکترشیخی معاون محترم دفترکاردانش وزارتخانه،مهندس آذرکیش مدیرمحترم دفترآموزش های کاردانش ،مهندس هابیلی کارشناس دفترفنی وحرفه ای وزارتخانه به همراه تعدادی دیگر ازمسئولین وزارتخانه ومدیرکل ومعاونین اداره کل آموزش وپرورش استان یزد ودبیر واعضای دبیرخانه راهبری حضورداشتند.

پس اربحث وتبادل نظر درکارگروه های تخصصی نتایج زیر به شرح بیانیه صادرگردید

فایل بیانیه پایانی فنی وحرفه ای                         فایل بیانیه پایانی کاردانش

ادامه خبر ...
یک نکته از هزاران

نخستين وظيفه هر فرد آن است كه استعدادهاي خود را پرورش دهد و از تواناييهاي خويش استفاده كند.((گوته))

مناسبت ها

لینک های مفید
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس