سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی حسابداری بازرگانی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    خلاقیت وروش نوین تدریس ارتباط موثر

درراستای اجرای برنامه عملیاتی دبیرخانه وگروه استان همکار خوش ذوق وتلاشگر سرکارخانم مهناز فرجی هنرآموز رشته حسابداری هنرستان هادی فکوری ناحیه 2 شهرستان اراک اقدا م به خلاقیت ونوآوری درخصوص تدریس کتاب ارتباط موثر نموده است که به شرح فایل پیوست می باشد.بدین وسیله ازتلاش وزحمات این همکار محترم تقدیر وتشکر به عمل می آید.

برای دریافت فایل کلیک کنید