سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی حسابداری بازرگانی
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1سوالات تستی فصل اول حسابداری وجوه نقدتخصصی
2کاربردرایانه درحسابداری فصل سومتخصصی
3کاربردرایانه درحسابداری فصل دومتخصصی
4کاربردرایانه درحسابداری فصل اولتخصصی
5سوالات ریاضیات مالیتخصصی
6سوالات اصول حسابداری 2تخصصی
7مجموعه سوالات طبقه بندی شده امور عمومی بازرگانی و سازمان و مدیریتتخصصی
8سوالات طبقه بندی شده سازمان ومدیریتتخصصی
9سوالات وپاسخ نامه مسابقات عملی حسابداری شاخه کاردانش استانتخصصی
10سوالات وپاسخ نامه مسابقات عملی حسابداری شاخه فنی وحرفه ای استانتخصصی
11سوالات حسابداری شرکت هاتخصصی
12سوالات تستی وتشریحی حسابداری صنعتیتخصصی
13بانک سوالات طبقه بندی شده مفاهیم و روش های آماری 1 تخصصی
14 بانک سوالات طبقه بندی شده مفاهیم و روش های آماری ۲ تخصصی
15سوالات امتحانات نهایی شهریور1393تخصصی
16مجموعه سوالات دروس تخصصی حسابداریتخصصی
17سوالات وپاسخ نامه اصول حسابداری 2 خرداد93تخصصی
18پاسخ نامه کتاب کاربردرایانه درحسابداریتخصصی
19سوالات استاندارد امورعمومی بازرگانیتخصصی
20سوالات وپاسخ نامه امتحانات نهایی شهریور ماه 1392تخصصی
21سوالات وپاسخ نامه امتحانات نهایی خرداد ماه 1392تخصصی
22سوالات وپاسخ نامه امتحانات نهایی دی ماه 1392تخصصی
23سوالات وپاسخ نامه امتحانات نهایی شهریور ماه 1392تخصصی
24نمونه سوالات درس سازمان ومدیریتتخصصی
25پاسخ نامه تست های حسابداری تکمیلیتخصصی
26سوالات برترحسابداری شرکت هاتخصصی
27سوال وپاسخ حسابداری صنعتی استانداردونهایی کاردانشتخصصی
28سوالات استاندارد حسابداری تکمیلیتخصصی
29سوالات استاندارد حسابداری مقدماتیتخصصی
30پاسخ نامه سوالات ومسایل کتاب مفاهیم وروشهای آماری (2)تخصصی
31سوالات وپاسخ نامه تستی کل کتاب سازمان ومدیریتتخصصی
32پاسخ نامه کتاب اصول حسابداری 1تخصصی
33سوالات فرادانشی اصول حسابداری 1تخصصی
34سوالات نظری مسابقات حسابداری بازرگانی (فنی وحرفه ای)تخصصی
35سوالات نظری مسابقات حسابداری مالی (کاردانش)تخصصی
36سوالات وپاسخ مسابقه علمی وعملی حسابداری مالی(کاردانش)تخصصی
37سوالات وپاسخ مسابقه علمی وعملی حسابداری بازرگانیتخصصی
38پاسخنامه سوالات کتاب ریاضیات امور مالیتخصصی
39مجموعه سوالات نهایی مفاهیم وروشهای آماری 2 فصل چهارمتخصصی
40مجموعه سوالات نهایی مفاهیم وروشهای آماری 2 فصل سومتخصصی
41حسابدارمقدماتی کاردانش نهایی شهریور91تخصصی
42نمونه سوال حسابدارعمومی مقدماتیتخصصی
43مفاهیم وروشهای آماری2(نهایی کشوری شهریور91)گروه بندی نشده
44اصول حسابداری 2(نهایی کشوری شهریور91)گروه بندی نشده
45حسابداری صنعتی (نهایی کشوری شهریور91)گروه بندی نشده
46حسابداری شرکتها (نهایی کشوری شهریور91)گروه بندی نشده
47بانک سوال درس اصول حسابداری 2 گروه بندی نشده
48بانک سوال درس مفاهیم و روشهای آماری 2گروه بندی نشده
49حسابداری تکمیلی گروه بندی نشده
50نمونه سوال مسابقات علمی گروه بندی نشده
51حسابداری مالی درجه 4 خرداد ماه 1390گروه بندی نشده
52نمونه سوالات مسابقات علمی رشته حسابداریگروه بندی نشده
53نمونه سوالات مسابقات علمی رشته امور اداریگروه بندی نشده
54نمونه سوالات مسابقات علمی حقوق و دستمزدگروه بندی نشده
55نمونه سوال درس حقوق ودستمزدگروه بندی نشده
56سؤالات امتحانی دروس سال سوم رشته حسابداری بازرگانی شاخه فنی وحرفه ای دیماه 90گروه بندی نشده
57سوالات درجه 4گروه بندی نشده
58سوالات کاردانی سال 1380گروه بندی نشده
59سوالات کاردانی 1380گروه بندی نشده
60سوالات آزمون کاردانی گروه بندی نشده
61سوالات کاردانیگروه بندی نشده
62نمونه سوالات کاردانی76گروه بندی نشده
63سؤالات امتحانی دروس سال سوم رشته حسابداری بازرگانی شاخه فنی وحرفه ای شهریورماه 90گروه بندی نشده
64دروس نهایی فنی وحرفه ای شهریور ماه 1390گروه بندی نشده
65سوال وپاسخ امتحان نهایی کشوری حسابداری صنعتی دیماه 1389گروه بندی نشده
66سوال وپاسخ امتحان نهایی کشوری اصول حسابداری 2 دیماه 1389گروه بندی نشده
67سوال وپاسخ امتحان نهایی کشوری حسابداری شرکت ها دیماه 1389گروه بندی نشده
68سوال وپاسخ امتحان نهایی کشوری مفاهیم وروش های آماری 2 دیماه 1389گروه بندی نشده
69بانک سوالات رایانه کارمالی2گروه بندی نشده
70بانک سوالات حسابداری صنعتیگروه بندی نشده
71سوالات حسابداری مقدماتی تستیگروه بندی نشده
72بانک سوالات اصول حسابداری 2 گروه بندی نشده
73سوالات نهایی کشوری حسابداری شرکت ها- شهریور1389گروه بندی نشده
74سوالات نهایی کشوری اصول حسابداری( 2) شهریور1389گروه بندی نشده
75سوالات نهایی شهریور ماه 1389پایه سوم هنرستانگروه بندی نشده
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس