سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی حسابداری بازرگانی
منوی اصلی

بخشنامه ها

1)بخشنامه های سال تحصیلی 96-1395

الف)بخشنامه ارسال شیوه نامه فعالیت های علمی وآموزشی دبیرخانه حسابداری

ب) بخشنامه مسابقه طرح درس نویسی  

ج)بخشنامه کیفیت بخشی به ارشیابی پایانی                    

2) بخشنامه مسابقه طرح درس نویسی حسابداری

 

برای دریافت بخشنامه اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی درمورد مسابقه طرح درس نویسی رشته حسابداری کـلـیـک کنید

نمونه فرم خام طرح درس نویسی

 

3)بخشنامه فراخوان مقالات

رای دریافت بخشنامه اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی درموردفراخوان مقاله  کـلـیـک کنید

 

4)بخشنامه برگزاری آزمون آنلاین

برای دریافت دستورالعمل وشیوه نامه آزمون اینجا کلیک کنید

5)بخشنامه همایش هنرآموزان

کلیک کنید

5- بخشنامه 1500/31105/44 مورخه 1392/7/29 فراخوان آثاروابتکارات

 

6-بخشنامه 1500/32574/44مورخه 1392/8/8ابتکارات دبیرخانه

 

7-بخشنامه 1500/32571/44 مورخه 1392/8/8 مسابقه طراحی سوال برتر

 

8-بخشنامه 1500/37074/44 مورخه1392/9/11 مسابقه طرح درس نویسی

 

9-بخشنامه 1500/37741/44 مورخه 1392/9/14 مسابقه تولیدمحتوای الکترونیکی

10-بخشنامه 1500/35745/44 مورخه 1393/9/18 کارگاه حسابداری

11-بخشنامه 1500/37317/44 مورخه 1393/10/1 فراخوان طرح درس

12-بخشنامه 1500/34057/44 مورخه 1393/9/6 مسابقه طراحی سوال برتر

13-بخشنامه 1500/34881/44 مورخه 1393/9/11 تجزیه وتحلیل سوالات امتحانی

14-بخشنامه 1500/37644/44 مورخه 1393/10/4 تولیدمحتوای الکترونیکی حسابداری

 

ا